Απαιτήσεις καραντίνας της Αυστραλίας για εισαγόμενα προϊόντα μπαμπού, ξύλου και χόρτου

Με την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα μπαμπού, ξύλου και χόρτου στη διεθνή αγορά, όλο και περισσότερα συναφή προϊόντα μπαμπού, ξύλου και γρασιδιού στη χώρα μου έχουν εισέλθει στη διεθνή αγορά.Ωστόσο, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει αυστηρές απαιτήσεις επιθεώρησης και καραντίνας για την εισαγωγή προϊόντων μπαμπού, ξύλου και χόρτου με βάση τη βιοασφάλεια και την ανάγκη προστασίας των δικών τους οικονομιών.
01

Ποια προϊόντα απαιτούν άδειες εισόδου

Η Αυστραλία δεν απαιτεί άδεια εισόδου για γενικά προϊόντα μπαμπού, ξύλου, μπαστούνι, ιτιάς και άλλα προϊόντα, αλλά πρέπει να λάβει άδεια εισόδου για προϊόντα χόρτου (εκτός από ζωοτροφές, λιπάσματα και χόρτο για καλλιέργεια) πριν εισέλθει στη χώρα.

#δώσε προσοχή

Ακατέργαστο άχυρο απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα.

02

Ποια προϊόντα χρειάζονται καραντίνα εισόδου

Η #Αυστραλία εφαρμόζει καραντίνα παρτίδα προς παρτίδα για εισαγόμενα προϊόντα μπαμπού, ξύλου και χόρτου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ξύλινα είδη χαμηλού κινδύνου (LRWA για συντομία): Για προϊόντα βαθιάς επεξεργασίας ξύλου, μπαμπού, μπαστούνι, μπαστούνι, ιτιά, λυγαριά κ.λπ., το πρόβλημα των παρασίτων και των ασθενειών μπορεί να λυθεί κατά τη διαδικασία κατασκευής και επεξεργασίας.

Η Αυστραλία διαθέτει ένα υπάρχον σύστημα για την αξιολόγηση αυτών των διαδικασιών παραγωγής και επεξεργασίας.Εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πληρούν τις απαιτήσεις καραντίνας της Αυστραλίας, αυτά τα προϊόντα από μπαμπού και ξύλο θεωρούνται προϊόντα ξύλου χαμηλού κινδύνου.

2. Κόντρα πλακέ.

3. Προϊόντα ανασυσταμένου ξύλου: προϊόντα επεξεργασμένα από μοριοσανίδες, χαρτόνι, προσανατολισμένες ινοσανίδες, ινοσανίδες μέσης και υψηλής πυκνότητας κ.λπ. που δεν περιέχουν φυσικά συστατικά ξύλου, αλλά δεν περιλαμβάνονται προϊόντα κόντρα πλακέ.

4. Εάν η διάμετρος των ξύλινων προϊόντων είναι μικρότερη από 4 mm (όπως οδοντογλυφίδες, σουβλάκια μπάρμπεκιου), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις καραντίνας και θα απελευθερωθούν αμέσως.

03

Απαιτήσεις καραντίνας εισόδου

1. Πριν από την είσοδο στη χώρα, δεν πρέπει να μεταφέρονται ζωντανά έντομα, φλοιοί και άλλες ουσίες που ενέχουν κινδύνους καραντίνας.

2. Απαιτείται η χρήση καθαρής, νέας συσκευασίας.

3. Ξύλινα προϊόντα ή ξύλινα έπιπλα που περιέχουν μασίφ ξύλο πρέπει να υποκαπνίζονται και να απολυμαίνονται πριν εισέλθουν στη χώρα με πιστοποιητικό υποκαπνισμού και απολύμανσης.

4. Εμπορευματοκιβώτια, ξύλινες συσκευασίες, παλέτες ή χωματερές που φορτώνονται με τέτοια εμπορεύματα πρέπει να επιθεωρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο λιμάνι άφιξης.Εάν το προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τη μέθοδο επεξεργασίας που έχει εγκριθεί από την AQIS (Αυστραλιανή Υπηρεσία Καραντίνας) πριν από την είσοδο και συνοδεύεται από πιστοποιητικό επεξεργασίας ή φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, η επιθεώρηση και η επεξεργασία δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν.

5. Ακόμη και αν τα επεξεργασμένα ξύλινα προϊόντα αθλητικών ειδών έχουν υποστεί επεξεργασία με εγκεκριμένες μεθόδους και διαθέτουν φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά πριν από την είσοδό τους, θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε υποχρεωτική επιθεώρηση ακτίνων Χ σε ποσοστό 5% για κάθε παρτίδα.

04

Εγκεκριμένη μέθοδος επεξεργασίας AQIS (Αυστραλιανή Υπηρεσία Καραντίνας).

1. Επεξεργασία υποκαπνισμού βρωμιούχου μεθυλίου (T9047, T9075 ή T9913)

2. Επεξεργασία υποκαπνισμού σουλφουρυλοφθοριδίου (T9090)

3. Θερμική επεξεργασία (T9912 ή T9968)

4. Επεξεργασία υποκαπνισμού οξειδίου του αιθυλενίου (T9020)

5. Μόνιμη αντιδιαβρωτική επεξεργασία ξύλου (T9987)


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-30-2022